Kyla

Vi gillar kylteknik, ALL KYLTEKNIK även där syftet är att värma.

Vi servar, reparerar och nyinstallerar allt för:

Butiker/bensinstationer

 • Kylrum
 • Frysrum
 • Kyl- och frysmöbler
 • Styr- och regler
 • Kylsystem med CO2
 • Värmeåtervinning
 • Energiförbättrande åtgärder
 • Egen produkt för sargvärmestyrning.

Restauranger

 • Kyl- och frysrum
 • Kylbänkar
 • Komfortkyla

Industri/Process

 • Processkyla
 • Värmeåtervinning
 • Värmepumpar

Komfort/AC

 • City-multisystem
 • VRV-system
 • Ventilationsapplikationer
 • Splitt-aggregat
 • Serverrum, Data

Fastigheter

 • Värmeåtervinning
 • Värmepumpar
 • Ventilationsapplikationer

Special

 • Klimat- och temperaturkammare
 • Kaskadsystem för -80oC

Kontakta oss