kyla.jpeg

Vi kan kyla

Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur. Vi hjälper dig med ett trivsamt arbetsklimat på kontoret, kvalitetssäkrade installationer till fabrikslokalen och designade kyl- och frysanläggningar till butiken med säkra övervakningssystem. Alla våra produkter är ekonomiskt hållbara och miljöanpassade.

Vi servar, reparerar och nyinstallerar allt för:

Vi gillar kylteknik, ALL KYLTEKNIK även där syftet är att värma.

Butiker/bensinstationer

 • Kylrum
 • Frysrum
 • Kyl- och frysmöbler
 • Styr- och regler
 • Kylsystem med CO2
 • Värmeåtervinning
 • Energiförbättrande åtgärder
 • Egen produkt för sargvärmestyrning.

Restauranger

 • Kyl- och frysrum
 • Kylbänkar
 • Komfortkyla

Industri/Process

 • Processkyla
 • Värmeåtervinning
 • Värmepumpar

Komfort/AC

 • City-multisystem
 • VRV-system
 • Ventilationsapplikationer
 • Splitt-aggregat
 • Serverrum, Data

Fastigheter

 • Värmeåtervinning
 • Värmepumpar
 • Ventilationsapplikationer

Special

 • Klimat- och temperaturkammare
 • Kaskadsystem för -80oC

Kontakta oss