Franchise möte i Sollentuna 26-27 april 2012

Tesab-kedjans medlemsföretag träffades i Sollentuna 26-27 april för att ta viktiga beslut för kedjans utveckling.

-Det viktigaste beslutet vi tog var kanske att vi kommer att kräva KV-företagens auktorisation som villkor för medlemskapet i kedjan. Vi tycker det är viktigt att utveckla branschen och Tesab-kedjan vill ta en ledande roll. Förmodligen kommer vi att göra en kombination av KV-auktorisation och ISO-option i en samordnad, kostnadseffektiv lösning som inte exkluderar någon.

-Andra viktiga beslut var att fortsätta arbetet med gemensam profilering på ett tydligare sätt, samt ett omfattande utbildningsprogram under senhösten/vintern för tekniker, administratörer, serviceledare och ledning.

-Extra glädjande är att vi vid varje möte nu har ett par nya kylföretag som tillför dynamik i diskussionerna.”

 

//Rolf Söderqvist