Kompetensförstärkning i Tesab-kedjan

Just nu genomför Tesab-företagen en av de största satsningarna på utbildning på många år.

Just nu genomför Tesab-företagen en av de största satsningarna på utbildning på många år. 250 personer utbildas i affärsmannaskap med syftet att stärka personalen i kontakt med kund. Grundläggande förståelse för marknadsföring och försäljning, hur man bygger kundrelationer, förflytta fokus från egenskaper till lösningar, ge perspektiv på verksamhetens kostnader, konkreta säljtips och att skapa en verktygslåda. Kedjan investerar 1,5MSEK, exklusive produktionsbortfall, på den här satsningen.

 

Rolf Söderqvist, VD på Tesab: ’Kompetensen hos vår personal är helt avgörande i en bransch som hela tiden förändras, som utsätts för hård konkurrens och inte minst i den konjunktursvacka som vi ser närma sig. Tesab-kedjan har målet att vara den mest attraktiva arbetsgivargruppen bland kyl- och värmepumpsentreprenörerna i Sverige och vi gör det genom att utveckla vår personal. Det handlar inte bara om utbildning – det handlar också om att nätverka mellan våra olika yrkeskategorier; kyltekniker, serviceledare, projektledare, säljare, administratörer och ledare. Vi utväxlar och tillför kompetens. Vi investerar för att skapa en bättre konkurrensförmåga - vi kallar det TESAB UTBILDNINGAR’.

 

Framöver kommer vi att genomföra utbildningar inom bl a el/styr, entreprenadjuridik/konsumentlagar och systemteknik inom VS och ventilation. Vi har ett utbildningsfönster November till Mars varje år och det kommer att finnas en palett med utbildningar att välja från under den perioden.”