Kyl.se - Ny hemsida för rekrytering och utbildning

Nu har Kyl & Värmepumpföretagen lanserat en hemsida som vänder sig direkt till de ungdomar som står inför ett yrkesval, och med denna utgångspunkt är nyfikna på yrket kyl- och värmepumptekniker.

Fram tills nu har information om yrket legat som en undersida på föreningens hemsida kvforetagen.se. De ungdomar KV-företagen är i kontakt med upplever informationen otillgänglig. En samlad marknadsföringskår bekräftar även att ungdomar är extra känsliga för om text- och bildkommunikation vänder sig till dem som målgrupp eller ej. På hemsidan finns förutom kortfattad information om yrket även länkar till gymnasieskolor och yrkeshögskolor som bedriver utbildning inom vår bransch, länk till Utbudet där skolor beställer vår rekryteringsfolder och lite aktuella händelser som rör utbildning och rekrytering.

Ute på landets gymnasieskolor finns det idag lärare som är ensamma på sin skola att undervisa i kyl & värmepumpteknik. Det har framkommit ett behov av ett forum för kyl- och värmepumplärarna på de olika skolorna där de kan ge varandra pedagogiska och tekniska tips. På www.kyl.se finns det därför ett privat rum dit alla lärare inom branschen uppmuntras att anmäla sig för att få inloggningsuppgifter. Förutom att skriva vanlig text går det även att ladda upp bilder och pdf:er samt länka till filmer på youtube. Det går alltså att ladda upp tips på bra lektionsplaneringar, laborationsövningar, och annat skolmaterial så behöver inte alla lärare uppfinna hjulet var för sig ute på orterna.