El & Projektering - Nytt bolag i TESAB-kedjan

Vi värvar El & Projektering till TESAB-kedjan och ser fram emot ett rikt kunskapsutbyte och ett bra samarbete. El & Projektering AB grundades i Vetlanda år 2000 och startade kylavdelningen år 2008. Idag har företaget 27 st anställda varav 4 st kyltekniker som arbetar med installationer, service samt underhåll av kylanläggningar och värmepumpar.

 

Michael Lundquist, som är verksamhetsansvarig på El & Projektering, ger sin synpunkt påvarför de gått med i gruppen.

Varför valde ni att gå med?

Vår målsättning är att utveckla kylverksamheten vilket innebär att vi ser fördelarna med nationella inköps- och kundavtalen. Vi vill även dra nytta av andra kylföretags erfarenheter och kunskaper från tidigare projekt. TESAB-kedjans gemensamma intranät med plats för diskussioner låter som en bra plats för att ställa frågor.

Vad har ni för förväntningar på medlemskapet?

Andra fördelar med att tillhöra gruppen är de gemensamma utbildningarna och stödet för rekrytering. Men vi vill inte bara dra nytta av andra företag, vi vill även dela med oss av vår spetskompetens som ligger inom El. Där kan vi finnas till hands gällande exempelvis energideklarationer, elskåp samt styr och regler.

 

Vi hoppas de ska trivas i gruppen och ser fram emot samarbetet. 

Rikard Planting, vd TESAB