Dags för ny kyl- och frysanläggning

Efter förfrågan påbörjade Gårdfeldts Kyl AB i slutet av 2013 arbetet med projektering och beräkning av kyl- och frysanläggning till nybyggda Långflons Stormarknad i norra Värmland nära den norska gränsen. Arbetet skedde i nära samarbete med Wica Cold AB som levererat nya energieffektiva kyl- och frysdiskar. Därefter påbörjades installationsarbeten med kylaggregat, rördragning och anslutning av kyl- och frysdiskar- och rum. I september 2014 stod butiken och dess nya energieffektiva kylanläggning klar för invigning.

Anläggningens kyl- och frysaggregat är levererat av Advansor med ca 100 kW kylrespektive 30 kW frys-kapacitet. Hjärtat i aggregatet består av 3 stycken kylkompressorer och 2 stycken fryskompressorer av fabrikat Bitzer.

Valet av köldmedium föll på det naturliga R744 (CO2), till stor del p.ga dess miljövänliga egenskaper. Koldioxid, vilket av många anses vara framtidens köldmedium, har en GWP-faktor på 1 vilket innebär att dess bidragande till den globala uppvärmningen är i det närmaste obefintlig i jämförelse med traditionella icke naturliga köldmedier.

Hela kylanläggningen kontrolleras kontinuerligt via fjärrövervakning från Gårdfeldts Kyls kontor via Danfoss övervakningsprogram Store View, där kritiska värden så som temperaturer och tryck kan avläsas i allt från kyldiskar till kompressorer och oljetankar. Via programmet är det också möjligt att göra analyser via trendkurvor och justeringar för säkerställa att anläggningen går med optimal prestanda och larm i olika nivåer tas emot dels via Store View och även via SOS Alarm.