Östenssons skapade en helt ny miljövänlig livsmedelsbutik

Det Tesab-anslutna företaget Edekyl & Värme var med när Östenssons skapade en helt ny miljövänlig livsmedelsbutik!

I livsmedelskedjan Östenssons filosofi är omtanken om miljön central. Varje dag sker 100% fossilfria transporter från deras tillverkningsenhet ut till deras nio butiker. All el Östenssons förbrukar kommer från vindkraft. Alla nybyggnationer eller renoveringar sker med så miljövänliga och energisnåla installationer som möjligt. Att råvarorna helst ska vara lokalt producerade är självklart.

Östenssons är en familjeägd och helt fristående livsmedelskedja i Östergötland. I dag har de sammanlagt nio butiker: fyra i Motala, två i Vadstena, en vardera i Skänninge, Borensberg och Linköping. Östenssons är kända för sina lokalt producerade produkter och höga kvalitet. I Motala har de en helt egen tillverkningsenhet bestående av styckcentral, eget kök och eget bageri.

Det är inte bara plånboken som styr utan omtanken om miljön är en skyldighet vi har, säger Anders Lindblom, VD för Östenssons. Edekyl och Värme har den kapacitet som behövs för att hjälpa oss ta fram smarta lösningar för låg energiförbrukning i våra butiker. Det gynnar både oss och miljön.

Edekyl och Värme har en lång historia tillsammans med Östenssons. De senaste fem åren har de skött alla deras butikers kylapplikationer. Det innebär att de ansvarar för driften och jourverksamheten av kyl- och frysrum, kyl- och frysdiskar, glassboxar m m.

Vi har en väldigt ömsesidig relation med Östenssons. De litar på oss och vi litar på dem. Rekommenderar vi dem en åtgärd i någon av deras butiker så genomför de den också. Det är mycket viktigt för oss att behålla det förtroendekapitalet. Jag skulle vilja säga att det är mer en relation vi har med Östenssons än en affärsförbindelse. Vi tackar för deras förtroende och är stolta över att få medverka när deras senaste butik byggdes, säger Daniel Johansson, filialchef för Edekyl & Värme i Motala.

När den nya butiken invigdes var det en timmes kö för att komma in. Östenssons fick hyra in väktare för att hålla ordning på kön. Butiken är på 2000 kvm och byggdes med stort miljötänk. All belysning, från de arton meter höga strålkastarna utanför till minsta lampa i butiken, är LED.

Till kyl- och frysmöblerna användes CO2 som är ett effektivt köldmedium med minimal miljöpåverkan. Överskottsvärmen från kylmaskinerna återvinns och används för att värma upp butiken. En stor kostnad för en butik är energikostnaderna och Östenssons kommer sammantaget genom alla åtgärder påverka energiförbrukningen rejält till nytta för både plånbok och miljö.

Att bygga en ny butik är en stor investering för oss. Det kan t om vara verksamhetskritisk. Därför är det många som har varit med och räknat på de olika uppdragen, tre olika elinstallatörer, tre olika rörfirmor osv. De enda som inte varit konkurrensutsatta är Edekyl & Värme. Det handlar om tillit. Vi har genom åren haft ett nära samarbete med dem och vi känner oss trygga i det samarbetet och litar på dem. De har kompetensen och de levererar vad de lovar och oftast lite till, avslutar Andes Lindblom, VD för Östenssons.

I livsmedelskedjan Östenssons filosofi är omtanken om miljön central. Varje dag sker 100% fossilfria transporter från deras tillverkningsenhet ut till deras nio butiker. All el Östenssons förbrukar kommer från vindkraft. Alla nybyggnationer eller renoveringar sker med så miljövänliga och energisnåla installationer som möjligt. Att råvarorna helst ska vara lokalt producerade är självklart.

För mer information kontakta:

Edekyl & Värme AB
Daniel Johansson
Filialchef Edekyl & Värme Motala

Telenr: 0141-21 63 30
daniel.johansson@edekyl.se
www.edekyl.se