TESAB-företaget NR Kyl har fått sin första McDonalds

McDonalds bygger nu upp en helt ny restaurang i Kungälv. Restaurangen blir på ca 600 kvm med 400 kvm i gatuplan och 200 kvm loft.

NR Kyls uppdrag innefattar installation av kyl- och frysrum men också komfortkyla. Redan v.40 ska kyl- och frysrum stå klart och V.42 är det driftsättning för komfortkyla och kyla. Slutbesiktning sker den 17 november. Olofsson Bygg som ansvarat för ett flertal McDonalds och Pizza Hut entreprenader säger sig gärna jobba med TESAB-anslutna företag.

- Vi har vid ett flertal tillfällen arbetat med företag inom TESAB-kedjan och det har fungerat väldigt bra. Är jag i behov av ett bra kylföretag till en entreprenad tittar jag alltid först på TESABs medlemsföretag. Nu ska det bli intressant att lära känna NR Kyl. Jag tror det här blir ett bra samarbete och en lyckad installation. Mina erfarenheter av att jobba med TESAB-anslutna företag är goda, säger Joakim Ahnstedt, platschef på Olofsson Bygg AB.

- Det ska bli spännande att jobba åt Olofsson Bygg och vi är glada över att bli tillfrågade. Det här är vår första uppdrag åt dem och McDonalds känns i sig som ett litet prestigeuppdrag. Vi kommer att se till att det här projektet blir genomfört med rätt kvalitet i rätt tid så att vi och alla andra företag inom TESAB-kedjan också blir tillfrågade i framtiden, säger Jonas Nordmark, VD på NR Kyl AB.