TESAB-kedjan 2.0 satsar på ny webbplattform och Intranet

På Royal Viking i Stockholm samlades nitton deltagare från Tesabs olika franchiseföretag för att lära sig hur den nya hemsidan och det nya Intranätet fungerar. Arbetet med den nya hemsideslösningen har pågått under hela hösten. Det är en modern och uppdaterad version av Umbraco CMS. Gränssnittet är användarvänligt och franchiseföretagarna kommer själva kunna uppdatera och hålla sina hemsidor levande och aktuella.

- Nu kommer alla våra 22 olika sidor och adresser vara aktiva, vilket ger betydligt bättre information om vilka vi är. Det gör också att vi tillsammans kommer att attrahera sökmotorerna på ett helt annat sätt än tidigare. Intranätet kommer förenkla och underlätta spridningen och hämtning av information. Nu får vi allt samlat på ett ställe med enkla sökvägar och uppdateringsmöjligheter. Det gör att kommunikationen kommer att öka och bli tydligare för alla inom TESAB-kedjan, säger Rikard Planting, VD, Tesab.

Parallellt med den nya hemsidan har det pågått ett arbete med att skapa ett intranet för att förenkla dokumenthanteringen, öka kunskapsutbytet och stärka kommunikationen medlemmar emellan. Systemet som är valt heter SharePoint. Det är en plattform för samarbete och kommunikation där även filer kan lagras. SharePoint är en perfekt lösning för ett intranät med funktioner som diskussionsforum, kalender, projekthantering, kontaktinformation m m. Systemet är flexibelt och kan enkelt anpassas för att passa en organisations specifika behov.

- TESAB-kedjan får nu en betydligt nyare version av plattformen Umbraco än de hade tidigare, vilket kommer underlätta all tänkbar kommunikation ut mot besökare. För mig som utbildare var det här en rolig utbildning att ansvara för. Deltagarna var intresserade och ville verkligen förstå och lära sig arbeta på den nya plattformen. De flesta verkade också ha koll på läget och inte helt nya i det här sammanhanget, säger Emelie Briding, Utbildare, Mirror.

- Det här blir ett lyft för alla franchisetagare, säger Paula Dahlman från Dahlmans Kylteknik AB.