Tesabs installatörer mötte leverantörer

Slussen.biz fanns med när Tesab-kedjan arrangerade utbildningsdagar för sina medlemmar i anslutning till Arlanda flygplats.

Under de två utbildningsdagarna gavs medlemsföretagen möjlighet att träffa kedjans befintliga och potentiellt framtida leverantörer. På plats fanns 20 av Tesab-kedjans 22 medlemsföretag, som finns representerade på 34 orter i hela landet, och tolv inbjudna leverantörer.

- Vi genomför våra utbildningsdagar vartannat år och detta är tredje gången vi kör. Syftet med dagarna är att skapa och stärka relationer mellan installatörerna i Tesab-kedjan och leverantörerna. Medlemmarna träffar en leverantör i taget i små grupper och har även möjlighet att boka upp leverantörerna för enskilda möten, berättar Rikard Planting, vd för Tesab-kedjan.

En av de inbjudna leverantörerna var kylgrossisten Kylma och Slussen.biz fick några ord med deras vd, Fredrik Hamrin.

- Vi finns här för att informera om vår satsning på butikskyla. Det är också viktigt för oss att få ett kvitto på att vi ligger rätt från kunder som ligger så långt fram när det gäller CO2-tekniken som Tesab-kedjans medlemmar. Vi kommer också ta upp en del mjuka värden så som hemsida och e-handel med målet att skapa en helhet så att installatörerna hittar rätt hos oss. Kylma har tidigare varit med, men det är premiär för mig och min kollega.

Två av deltagarna på utbildningsdagarna var Torbjörn Engelbrektsson, projektledare och delägare hos Gårdfeldts Kyl, och Per Dahlman, delägare av Dahlmans Kylteknik i Uddevalla, var både nöjda när Slussen.biz träffade dom under lunchen.

- Det är bra! Det är lagom långa pass så att man kan ta till sig informationen från leverantörerna, säger de både samstämmigt.

Glada och stolta pristagare

Under den gemensamma middagen delades pris för Årets Franchisetagare och Årets Leverantör ut till mycket nöjda mottagare av priserna som delades ut av Tesab-kedjans ordförande Anders Ekdahl.

Årets Franchisetagare i Tesab-kedjan är Dahlmans Kylteknik med motiveringen:

Dahlmans Kylteknik AB har tillfört hela TESAB-kedjan möjlighet till utveckling genom ett generöst kompetensutbyte, utbildning och rådgivning samt delat med sig av sina yrkesmässiga erfarenheter. Tack vare Dahlmans Kyltekniks förmåga att ligga i framkant när det gäller nya innovationer, sin framåtanda och öppenhet har de också hjälpt till att skapa nya möjligheter för hela TESAB-kedjan att växa och bli ännu starkare. Samtliga franchisetagare samt leverantörer har genom att svara på ett antal frågor påvisat att Dahlmans Kylteknik ligger i toppskiktet när de gäller förtroende, entreprenörsanda, leveransprecision och förmågan att odla goda kund- och leverantörsrelationer.

Priset togs emot av företagets VD, Robert Dahlman (till höger på bilden).

 

Till årets leverantör utsågs Advansor med motiveringen:

TESAB-kedjan värderar leverantörerna utifrån ett antal olika kategorier som bland annat handlar om relation, förtroende, utveckling och långvarigt samarbete. Advansor fick högst poäng i dessa kategorier. Advansor står för en god och långvarig relation med utveckling och kunden i fokus, tillförlitlighet i offerter, priser och leveranser. I en hårdnande konkurrens på marknaden visar Advansor att det är möjligt att vara ett lönsamt företag som ytterligare förstärker TESAB-kedjans förtroende.

Priset togs emot av företagets Sverigeansvarig, Conny Andersson (till vänster på bilden).

 

Text: Ulrik Hammarsträng Slussen Biz.