Positivt samarbete mellan ÅF och TESAB-kedjan

Sedan årsskiftet har ÅF och TESAB-kedjan ett samarbete kring energioptimeringsprojekt i fastigheter med verksamheter som handel, industri, kontor, bostäder m m.

Den stora fördelen för både kunden och företagen inom TESAB-kedjan är att ÅF går in som en neutral, oberoende expert och genomför en inventering. Det innebär att ÅF inventerar fastighetens värmesystem, kylsystem, ventilation, uppvärmningscentral, styr o regler m m. Inventeringen ligger sedan till grund för en energianalys och en handlingsplan samt förslag på åtgärder som kunden tar ställning till.

ÅF och TESAB-kedjans målsättning är att generera kunden stora energibesparingar och miljövinster.

- Vi har mycket positiv erfarenhet av att samarbete med ÅF. Det är ett stort välkänt företag med hög renommé som är experter på den här typen av analyser. Vår trovärdighet mot kund ökar betydligt när vi föreslår att en neutral tredje part står för energianalysen av ett projekt, säger TESAB-kedjans Mats Lundgren, projektledare på Kronobergs Kylteknik.

Min erfarenhet av TESAB-kedjan är att de är professionella och har förmågan att se de olika systemen som en helhet och inte bara som en specifik disciplin. Det skapar energieffektiva system och ger energibesparing åt kunden. Nu hoppas vi på fler gemensamma uppdrag, säger Tobias Brobeck, uppdragsledare inom energi och styr på ÅF.