Utbildning i CO2

Att använda CO2 som köldmedium är ett av de miljövänliga och framtidssäkra alternativen. Därför är det viktigt för oss i TESAB att vara kunniga och uppdaterade på den nya CO2 tekniken.

TESAB har bokat in flera utbildningar under de kommande månaderna för att utbilda och lära upp våra tekniker i CO2 tekniken. Både för de som inte har tidigare kunskaper kring tekniken, och de som behöver en fortsättningskurs för att utvecklas ännu mer.

Det är Advansor, som är en av våra största leverantörer, som håller i de totalt fyra utbildningarna. 

Under gårdagen hölls den första steg 1 utbildningen i Göteborg som blev en lyckad utbildning med mycket diskussioner. Nästa vecka är det dags för samma utbildning men i en ny stad - Linköping!