TESAB lanserar nu tesabcity.se!

TESAB lanserar tesabcity.se – en samlad informationssida för dig som berörs av F-gasförordningen.

TESAB är Sveriges största rikstäckande kedja av kylföretag och ledande på att skapa miljövänlig kyla och värme. Vi hjälper kontinuerligt våra kunder att konvertera uppdatera sina anläggningar för att på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt följa f-gasförordningen. Nu tar vi nästa steg!

En information som efterfrågas
F-gasförordningen är full av viktig och avgörande information, men ibland är svår att tolka och följa. På TESAB City har vi komprimerat några viktiga hållpunkter gällande F-gasförordningen samt även utvecklat en enkel räknesnurra som hjälper att räkna ut GWP-värdet för den aktuella utrustningen. Vi hjälper dig vara effektiva på ditt jobb samtidigt som du har möjlighet att bidra till en minskad miljöpåverkan.

”Tesabcity.se är en av många insatser vi gör för att hjälpa våra kunder med information. Vi håller årligen i ett antal frukost- eller lunchseminarier runtom i landet där vi upplyser om den enorma miljöpåverkan vår bransch har, och framförallt vilka verktyg vi kan avvända för att minska vårt ekologiska fotavtryck. TESAB City är tänkt att du som kund ska kunna sitta på ditt kontor och snabbt få kunskap om huruvida din anläggning behöver ses över”, säger Dalida Matiros, marknadsansvarig TESAB.

F-gasförordningen gäller oss alla
Är du butiksinnehavare, fastighetsägare, driver en ishall eller ett kyllager är du påverkad av F-gasförordningen. På TESAB City har vi även samlat kundreferenser som visar på de olika lösningarna.

Från januari 2020 är det förbjudet att installera på köldmedium med GWP högre än 2500, men i praktiken kommer försäljning, fyllning av nuvarande köldmedium att upphöra långt tidigare. Därför är det viktigt för oss i TESAB att det vi installerar idag inte bara är miljövänliga utan även framtidssäkrade, detta för att du som kund inte bara ska vara nöjd idag utan även slippa tänka på modernisering inom de närmsta åren.

F-gas omställning blir enkelt med TESAB. Tillsammans kan vi göra en miljöinsats. Gå direkt till Tesab City här!