TESAB stödjer Riksförbundet Hem & Skola

Vi stödjer Riksförbundet Hem & Skola för att de arbetar med minnestekniker, studiecoacher, digital läxhjälp och stimulerande, pedagogiskt stöd!

Vi stöder Riksförbundet Hem & Skola för att den svenska skolan inte levererar det samhället kräver, det krävs ett arbetet med att modernisera skolan. Idag hamnar vart åttonde barn i livslångt utanförskap på grund av de har behov som skolan inte kan hantera. Det kostar samhället 162 miljarder årligen. Under 2019-2020 prioriterar Hem & Skola projekt som syftar till att utveckla pedagogiskt material för minnestekniker, studiecoacher i skolan, digital läxhjälp och stimulerande, pedagogiskt stöd. Det är ett ambitiöst arbete som vi i TESAB gärna hjälper till med.