Godkänt ISO certifikat för TESAB

TESAB har som krav att alla företag i kedjan ska vara certifierade i ISO 9001:2015 och 14001:2015. Nu har omcertifieringen för denna period avslutats med godkänt resultat.

Sedan 2014 finns ett internt krav att alla TESABs företag ska vara certifierade i ISO 9001:2015 och 14001:2015. Kvalité och Miljö ligger oss varmt om hjärtat och ISO hjälper oss i det interna arbetet, samarbete med kunder och leverantörer samt de tjänster vi levererar.   

TESAB har ett multicertifikat för ISO certifieringen där alla företag i kedjan ingår.

- Det innebär omcertifiering för TESAB var tredje år, och uppföljning de två åren mellan det. Alla företag ska besökas minst en gång var tredje år från ett certifieringsorgan och internt har vi självklart internrevisorer som kontrollerar årligen säger Sara Bergman, administratör och kvalitetsansvarig i Tesab AB.  

Internrevisionerna 2019 skedde till stora delar digitalt tillsammans med företagens kvalitetsansvariga. Det bidrog till både sparad tid men framförallt mindre resande som påverkar klimatet positivt. Våren 2020 fick vi besök av Svensk Certifiering som hade externrevision på 1/3 av företagen, inledningsvis fysiskt men efter hand övergick även detta till digitala revisioner på grund av Corona.