Se TESABs digitala presentation på KVP dagen

Detta år ställer SKVP (kylbranschens branschorganisation) om sin årliga Kyl och Värmepumpsdag från mässa till digitalt event.

KVP dagen som var planerad i Kista mässan den 19 november kommer istället hållas digitalt på www.kvpdagen.se. TESAB som är vanliga utställare på mässan kommer detta år ha en digital presentation under dagen.

Det är vår egen utbildare Mikael Dagberg som kommer hålla i "Brandfarliga köldmedier i praktiken". Kylbranschen håller på att gå över till köldmedier med en lägre växthuspåvekran, men som även är mer brännbara köldmedier. Därför är det här ett viktigt område som hela branschen måste kunna hantera för att undvika stora risker vid installation och service. Mikael kommer gå igenom de praktiska moment som man behöver tänka på vid arbete med den typen av köldmedier.

Presentationen hålls 19 november 09.50-10.10 som sedan avslutas med en frågestund. Den kommer sändas live tillsammans med andra presentationer under dagen på www.kvpdagen.se. Där hittar du även hela programmet för dagen.