Nu bildar vi Nordic Climate Group – Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar!

Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har vi tillsammans med andra kylföretag slagit oss samman med en strategisk partner.

Resultatet är Nordic Climate Group, ett ägarbolag som skapats av ett rikstäckande nätverk av lokala kylföretag tillsammans med Capillar. Där vissa TESAB bolag förvärvats och andra blir kvar som franchisetagare. Men alla är en del av den gemensamma gruppen Nordic Climate Group.

Vi erbjuder nu en större bredd av tekniska tjänster inom kyla, värme samt energieffektivisering. Vår verksamhet kommer fortsätta som den bedrivs idag med samma varumärke och organisation.

Läs mer här