Det här är TESAB

Rätt temperatur på rätt plats! Team Excellent Services AB (TESAB) startades 1987 och har sedan dess varit ledande inom kylbranschen i Sverige. TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som har över 300 anställda med fokus på energieffektiv och miljövänlig kyla. Vi ser oss som ett lag som driver och utvecklas bäst tillsammans.

Stort som smått
Vi arbetar med alla typer av uppdrag – stora som små, mot privatpersoner, fastighetsbolag, byggherrar, restauranger, livsmedelskedjor och kommuner. Våra verksamhetsområden är huvudsakligen kyla, energi, värme och service. Vi är med vid nyproduktion, ombyggnader och nyinstallationer. Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive produkter, kringutrustning och tjänster.

Gränsöverskridande helhet
Med den breda erfarenhet och kompetens vi har, kännetecknas alla våra installationer av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi erbjuder även komplett service efter installationen. Vi är en av få aktörer som jobbar gränsöverskridande med helheten. Samordning av de olika teknikslagen är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna nå en hållbarare miljö. Vi förstår fullt ut den känsliga samverkan mellan kyla, värme, energi och styr- och reglerteknik på ett sätt entekniksbolag inte har möjlighet till.

 

Unik franchise

Alla våra kylföretag arbetar under eget namn men är ändå en del av kedjan. Genom att samverka kan vi ge dig det stora företagets fördelar i form av resurser, omfattande kompetens och förmånliga produktpriser. Detta samtidigt som vi erbjuder det lokala företagets närhet och flexibilitet. Vi är stora när det krävs och små när det behövs.

En trygg samarbetspartner
En viktig del i vårt arbete är att vara uppdaterade och lyhörda i vår bransch. Därför är det självklart för oss att vara certifierade, ackrediterade och utbildade på det vi gör, vara medlemmar i våra branschföreningar och samarbeta med marknadens ledande leverantörer. Vi vill att valet av oss ska vara en trygghet för dig som kund.

 

Vår vision 

Vi ska vara ledande inom hållbarhet i branschen.

TESAB ska inom alla led - både hos konsulter, byggbolag, fastighetsägare, beslutsfattare med fler - lysa som den kedja som klarast står för en hållbarare miljö. Detta både vad gäller utsläpp och minskat energibehov.

Vår syn är att ni som kund ska känna att vi levererar långsiktiga lösningar som överträffar de hårdaste miljökraven utan att någonsin tumma på kvalitén på det utförda jobbet.

Läs mer om vår Kvalité- och Miljöpolicy här.

 

Våra värderingar

I TESAB genomsyrar våra värdeord hela kedjan - lokal närvaro, nätverkets styrka och förtroende.

Den lokala närvaron är en grundsten i våra relationer till kunderna. Vi arbetar varje dag för att vara tillgängliga för våra kunder och ge dem uppmärksamhet samt stöd som skapar förtroende.

Genom samverkan ger vi det stora företagets resurser, kompetens och förmånliga produktpriser med det lokala företagets närhet och flexibilitet. Vi är stora när det krävs och små när det behövs!

Förtroende är grundläggande i alla våra samarbeten. Genom att hålla hög kvalitet, leveranssäkerhet samt bibehålla och utveckla vår egen kompetens skapar vi förtroende hos våra kunder och leverantörer. Vi ska alltid överträffa förväntningarna.

 

Vår syn på medarbetare

Vi har höga ambitioner i TESAB-kedjan. Vi jobbar efter vår vision att vara ledande inom hållbarhet i branschen. Utöver det vill vi vara den ledande kedjan i Sverige och en attraktiv arbetsgivare. Därför spelar alla som jobbar i TESAB-kedjan en viktig roll. För resan mot visionen måste vi göra tillsammans och då behövs både medarbetare och kunder som vill utvecklas.

Vi ser oss som ett lag som presenterar bäst tillsammans. Vi tar vara på varandras styrkor och accepterar våra olikheter. Samarbete mellan teknikslag och orter är en förutsättning och en styrka för oss. För att hålla en utveckling som sticker ut bland våra konkurrenter har vi till exempel en egen utbildare i kedjan som säkerställer hög kompetens och ständig närvaro i modern kylteknik. Läs mer om TESAB Skolan.

Vi på TESAB värnar om yrkesstolthet, det vill säga medarbetare som är stolta över det dem gör. Vi ser nämligen våra kyltekniker i kedjan som miljöhjältar, utan den dagliga insatsen skulle inte samhället fungera korrekt.

 

För ett hållbart samhälle

För att nå vår vision att vara ledande inom hållbarhet i branschen jobbar vi mycket med naturliga köldmedier. Vi förespråkar naturliga köldmedium i syfte att skapa en så miljöanpassad funktion som möjligt. 

Vårt helhetsperspektiv över hållbarhetsfrågorna kallar vi 100% Hållbarhet. Det innebär att vi inom TESAB aktivt arbetar för ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Vi har nått 2020, året då installationer med köldmedier med för högt GWP-värde (Global warming potential) förbjuds. Därför har vi i TESAB sedan 80-talet använt naturliga köldmedium. Vårt mål är bland annat att hjälpa kunder med nya, miljövänliga kylsystem för att spara energi och minska miljöpåverkan.

Läs mer om hur vi tänker kring hållbarhet här.

 

Vi tummar inte på kvalitén

Därför samarbetar vi enbart med väl utvalda partners. Alla varumärken du möter hos oss har ett gott anseende.