Service

Ett driftsstopp kan orsaka stor ekonomisk skada. Genom att teckna ett serviceavtal eliminerar du en stor del av den risken. När anläggningen har tagits i drift är fungerande service och underhåll viktig för att undvika oplanerade driftstopp.

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service och ha en hög flexibilitet. Självständiga och kunniga servicetekniker, och snabba beslutsvägar ger dig effektivt underhåll på din anläggning. Om något oförutsett inträffar finns vi snabbt på plats. Våra jourtider täcker de flesta kundbehoven.