TESAB-företag skötte projektering i Coop-butik

Polo Kylteknik projekterade och installerade kyl- och frysenheterna samt sköter service och fjärrövervakningen av den nya Coop-butiken i Vaggeryd.

I Januari 2013 revs den gamla Coopbutiken i centrala Vaggeryd. I stället byggdes det upp en helt ny, modern butik på ca 850 kvm som stod klar i slutet av 2015.

Polo Kylteknik ansvarade för både projektering samt installation av kyl- och frysenheter. Den nya butiken byggdes bl a med tanke på miljö, driftsekonomi och ett hållbart samhälle. Valet av köldmedium föll på koldioxid på grund av dess miljövänliga egenskaper. Koldioxid har en GWP-faktor på 1 vilket innebär att dess bidrag till den globala uppvärmningen är mer eller mindre noll.

Projekteringen innebar att Polo Kylteknik fick över ritningar tillsammans med energispecifikationer av KF Göta. Utifrån det jobbade de fram olika alternativ för frys- och kyllösningar till butiken. Efter sedvanlig anbudsförfrågan fick Polo Kylteknik också installationsuppdraget. I dag arbetar Polo Kylteknik med sammanlagt nitton Coop-butiker i sitt upptagningsområde. De sköter deras service och underhåll, vilket innebär att förutom akuta problem åker de en gång om året ut till samtliga butiker, rengör diskarna och utför en traditionell service som uppfyller F-gas förordningen.

Polo Kylteknik kan också fjärrövervaka butikernas kyl- och frysenheter/aggregat. De kontrollerar temperatur och tryck, mottager larm men gör också analyser och kan via trendkurvor göra finjusteringar för att allt ska fungera optimalt.

- Vi på Coop Konsum vill arbeta miljömedvetet och för ett hållbart samhälle. Det är den här nya butiken ett bra exempel på. När den gamla butiken revs och den nya byggdes upp installerades bl a ett naturligt köldmedia som inte har någon påverkan på klimatet. Dessutom med låga driftskostnader. Vi har ett bra samarbete med Polo Kylteknik. Det känns tryggt att veta om något händer i kyl- och frysdiskarna så går larmet direkt till TESAB-företaget Polo Kylteknik som direkt kan åtgärda problemet, säger Malin Skoog, butikschef i Coop-butiken i Vaggeryd.

- Det här var och är ett spännande uppdrag. KF Göta är en mycket professionell kund som jobbar åt det gröna hållet och det uppskattar vi, säger Patrik Spjuth, Vd/tekniker Polo Kylteknik AB.

 

För mer information kontakta:

Polo Kylteknik AB
Patrik Spjuth
VD/tekniker

Telnr:070-603 91 05
ps@polokyl.se
www.polokyl.se