Tack för förtroendet Gastrofood!

Polo Kylteknik byggde 1200 kvm frysrum åt Gastrofood! Polo Kylteknik, som ingår i TESAB-kedjan, agerade totalentreprenör när Gastrofood bygg-de ett nytt effektivt och miljövänlig frysanläggning på totalt 1200 kvm. Gastrofood som ex-panderat kraftigt var i behov av mer frysyta och ville satsa på en framtidssäkrad lösning med CO2 som köldmedium

Polo Kylteknik byggde 1200 kvm frysrum åt Gastrofood!

Polo Kylteknik, som ingår i TESAB-kedjan, agerade totalentreprenör när Gastrofood bygg-de ett nytt effektivt och miljövänlig frysanläggning på totalt 1200 kvm. Gastrofood som ex-panderat kraftigt var i behov av mer frysyta och ville satsa på en framtidssäkrad lösning med CO2 som köldmedium

Polo Kylteknik startade projekteringen redan i november 2016. Produktionen gick i gång i april 2017 och frysrummet, som växte från 1000 kvm till 1200 kvm under projektets gång, stod klart i augusti samma år. Polo Kylteknik gick in i projektet som totalentreprenör och ansvarade för helheten vilket innefattade rumsbyggnation, el, rör, ventilation samt kyla.
Gastrofood startade 2014 genom en sammanslagning av två företag med liknande produkter, tjäns-ter och kundsegment. Sedan starten för tre år sedan har Gastrofood haft en succéartad utveckling och ökat sin omsättning med ca 80%. Idag är Gastrofood en av Sveriges största privatägda gros-sister av varor från hela världen med kunder som pizzerior, gatukök, restauranger, cateringföretag samt kedjor och mindre institut.

-Vi hade platsbrist i våra befintliga frysrum samtidigt som kylmaskinerna var gamla och ineffektiva.
När vi nu skulle bygga nytt så ville vi få en effektiv och miljövänlig lösning. CO2 som köldmedium svarade mot vår kravspecifikation. Dessutom ville vi att värmen från maskinerna skulle återvinnas i form av tjälskydd under frysen. Nästa steg är Polo Kylteknik hjälper oss koppla upp värmeåtervin-ningen till fastighetens värmesystem, säger Mihran Das, inköpare och ansvarig för projektet hos GastroFood.


För Polo Kyltekniks räkning var det här ett av deras största projekt någonsin. Under projektets gång utökades beställningen genom att det tillkom ytterligare 200 kvm frysrum, dockningsslussar för lastbilar m m. Totalt sätt har ett tiotal personer arbetat med uppdraget under Polo Kyltekniks led-ning.

-Vi är väldigt glada över att projektet gick så bra. Samordningen mellan de olika disciplinerna har fungerat utmärkt. För oss var valet av CO2 som köldmedium självklart, miljövänligt, energieffektivt och framtidssäkert. När allt är klart ska vi nå 100% värmeåtervinning. Samarbetet med vår kund har fungerat perfekt med bra kommunikation och snabba beslutsvägar. Gastrofood har från start varit tydlig med sina behov och aktivt deltagit i framtagandet av lösning. Jag vill också nämna de duktiga samarbetspartners vi haft i det här projektet som Kylpanel AB mfl, säger Patrik Spjuth, VD på Polo Kylteknik.

-Sedan 2014 har vi haft en fantastisk utveckling vilket medförde att våra frysrum inte räckte till samtidigt som kylmaskinerna var till åren. När projekteringen startade ville både vi och Polo Kyltek-nik ta fram bästa tänkbara lösning och det blev ett modernt och miljövänligt CO2-frysrum. Vi är väldigt nöjda, inte bara med frysrummet utan också, med Polo Kylteknik som totalentreprenör. De har varit bra organiserade och skött uppdraget utomordentligt väl. Vid de möten vi haft under pro-jektets gång har de valt att följa upp minsta detalj. Det har varit ordning och reda, säger avslut-ningsvis, Mihran Das, inköpare och ansvarig för projektet hos GastroFood.