Lyckat uppdrag för City Gross i Värnamo

Polos medarbetare är duktiga, serviceminded och väldigt engagerade i sina uppdrag, säger Patrik Andersson, butikschef på City Gross i Värnamo.

City Gross i Värnamo startade sin online shopping 2018. Det blev en framgång. Nu går de från ett system med central e-handel till lokal. Det innebär att kundernas beställning går direkt till City Gross i Värnamo, varorna plockas och levereras i butik. En viktig förberedelse för det steget var att bygga ett nytt kylrum i anslutning till ”hämta-lämna varor rummet.”

Polo Kylteknik som har ett serviceavtal med City Gross sedan årsskiftet fick i uppdrag att ansvara för kyltekniken.

I uppdraget ingick att flytta och bygga om kyl- och frysdiskar samt byggnation av ett nytt kylrum på 46 kvm. Polo Kylteknik flyttade diskarna i frukt och grönt, minskade ner en av kylenheterna på charksidan samt byggde om fyra frysdiskar så att de blev fem till antalet. De drog nya rör samt kompletterade butiken med nytt Jets Vakuum-system för transport av kondensvatten från kyl- och frysdiskar. Jets Vakuum-system ger butiken stor flexibilitet när det gäller att flytta frys- och kylmöbler utan att behöva utgå från befintliga golvbrunnar. Sedan tidigare fanns det ett miljövänligt CO2 aggregat med pumpfunktion installerat.

Projektet startade våren 2019 och avslutades innan sommaren samma år.

- Våra online kunder har gjort ett aktivt val genom att handla i vår butik via nätet. Då vill vi också se till att göra det så smidigt som möjligt för dem. Därför beslöt vi att höja servicenivån ytterligare genom att bygga ett nytt kylrum i anslutning till ”hämta och lämna varor rummet”. Det nya kylrummet blev perfekt och Polo gjorde ett bra jobb. Polos medarbetare är duktiga, serviceminded och väldigt engagerade i sina uppdrag. De klarade galant uppgiften att både bygga ett nytt kylrum samtidigt som de genomförde en större ombyggnation av butiken, säger Patrik Andersson, butikschef på City Gross i Värnamo.

- Vi har ett serviceavtal med City Gross sedan förra året som fungerar väldigt bra. De vill hela tiden göra det bästa för sina kunder och är tydliga och konkreta i sin uppdragsbeskrivning till oss. Utöver butiken i Värnamo har vi serviceavtal med ytterligare tre City Gross-butiker: Jönköping, Borås och Skara. I mina ögon har vi ett väldigt bra samarbete med alla butikerna, säger Patrik Spjuth, vd på Polo Kylteknik.