Isbanor

Vi utför service, ombyggnation och nybyggnation av olika typer av isbanor och ishallar för exempelvis ishockey, bandy och curling.

Vi kan kyla


När vi föreslår och installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan. Kylanläggningar genererar till exempel alltid värme som normalt inte tas tillvara på. Här ger vi lösningar på hur du kan återanvända värmen och på så sätt spara energi, exempelvis med återvinning av värme för radiatorsystem, tappvarmvatten och läggvatten till ismaskinen. För en ishall är energiförbrukningen för kylsystemet ca 40 procent av den totala förbrukningen. Tack vare vårt miljötänk och kvalitetssäkrande leverantörer kan vi sänka den kostnaden!