Livsmedelskyla

Vi på Tesab tar ett helhetsgrepp om dina kyl- och frysanläggningar. Det ska fungera felfritt, vara estetiskt tilltalande och samtidigt vara miljöklassat.

Tesab har lång erfarenhet när det kommer till att skapa rätt klimat och temperatur till allt från mindre livsmedelsbutiker till stormarknader. Att inte ha rätt temperatur kan medföra ökade driftkostnader och en växlande temperaturcykel som kan bidra till ojämna förhållanden oavsett vilken verksamhet det berör. Vi på Tesab stöter ofta på kylinstallationer som slukar energi helt i onödan. Vi ser till att din livsmedelkyla är ekonomisk och miljöanpassad samt hållbar.

Genom vårt övervakningssystem kan du snabbt se om något är fel och på så sätt kan du även åtgärda det direkt vilket är resurssparande. Bättre temperaturkvalitet i matvarorna innebär ökad livsmedelssäkerhet, bättre råvarukvalitet och minskat svinn. Utöver detta så tänker vi givetvis även på din utrustnings design som ska bidra till en trivsammare arbetsmiljö för dina medarbetare.