Temperaturreglering

Tesab arbetar med temperaturreglering för fastigheter, kontor och fabriker. Vi är medvetna om att klimat och temperatur är av största vikt för många av våra kunder och vi har erfarenheten och kompetensen för att kunna leverera inom området.

Att kunna reglera temperaturen vet vi är viktigt och det märker vi inte minst i våra fysiska kroppar där kroppen skickar tydliga signaler på att något inte stämmer i samband med exempelvis för hög temperatur. Höga temperaturer medför att luften inte känns fräsch, och värmen kan göra att du blir trött och arbetar sämre. Bra ventilation kan bidra till att sänka temperaturen.

Temperaturreglering har många fördelar och i en del branscher finns även krav och specifikationer på vilken temperatur en fastighet eller delar av en fastighet ska ha. Du påverkas av den luft du andas. Om du upplever luften som frisk mår du bra. En bra temperaturreglering behövs för att föra bort luftföroreningar som farliga ämnen, fukt och dålig lukt. Ur ett annat perspektiv är temperaturreglering viktigt vad gäller besparingspotential. Det är ekonomiskt gynnsammare att ha en jämnare temperatur över tid då den inte kräver lika mycket energiresurser.

Viktigt med bra temperatur


En bra temperaturreglering i kontorsmiljöer ökar tillfredställandet hos personalen, ökar produktiviteten samt minskar sjukfrånvaron. Detta leder till att ni besparar pengar i slutändan, då personalen arbetar mer effektivt och har mindre sjukfrånvaro. Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat - som påverkar din arbetsprestation positivt.