Ventilation

En bra ventilation med en väl fungerande luftkonditionering är ett måste för ett sunt inneklimat. På TESAB hjälper vi företag och fastighetsförvaltare att skapa en god inomhuskomfort.

Vi kan förbättra redan befintliga system eller installera helt nytt. Eftersom två lokaler aldrig är lika krävs en unik lösning för varje enskilt fall. Det är en mängd faktorer som spelar in när vi hjälper dig med ditt ventilationssystem: verksamheten, antal människor, värmande maskiner och solljus, klimat, väder och föroreningar i luften. Med korrekt ventilation uppnås bättre driftsekonomi. Genom att till exempel ta tillvara den frånluft som lämnar fastigheten kan stora besparingar göras.

Att kunna reglera temperaturen vet vi är viktigt och det märker vi inte minst i våra fysiska kroppar där kroppen skickar tydliga signaler på att något inte stämmer i samband med exempelvis för hög temperatur. Höga temperaturer medför att luften inte känns fräsch, och värmen kan göra att du blir trött och arbetar sämre. Bra ventilation kan bidra till att sänka temperaturen.