Värmepump i kyrka

Uppdraget var att hjälpa Härnösands stift med att sänka sina uppvärmningskostnader i ett pilotprojekt.

Uppdrag:
Uppdraget var att hjälpa Härnösands stift med att sänka sina uppvärmningskostnader i ett pilotprojekt.

Lösning:
Installationer i kyrkor kräver noggrann planering, bra samordning och stor försiktighet, dels för att för att inte skada kyrkan men även för att installationen skall vara så diskret som möjligt. Även Riksantikvariaämbetet ställer höga krav på de ingrepp som vi gör mot kyrkor.

För att lösa detta uppdrag, och möta ställda krav och önskemål, monterade vi en luft/luft värmepump i kyrkan. Värmepumpens stativ lackerades sedan i specialfärg för att anpassas mot huskroppen, rören grävdes ner, och värmepumpens innedelar valdes noga ut för att inte störa rådande innemiljö. Rördragningen gjordes med stor försiktighet och placerades i krypgrunden under kyrkan, helt osynligt för besökaren. 

Det viktigaste är att värmepumpen och hela installationen skall arbeta så energieffektivt som möjligt. Det görs genom att värmepumpen i kyrkan är kopplad mot nätet, och genom vårt styrprogram läser vi kontinuerligt av innertemperatur och arbetstemperatur. På så sätt kan vi optimera besparingen och kyrkans värmepump kan arbeta så energieffektivt som möjligt.

I avtalet finns det även med tillsyn av värmepumpen och regelbundna sammanställningar av energiförbrukning som vi gör tillsammans med kyrkan för att redovisa mot önskade besparingsmål.

Håkan Högback, Kyrkogårds- & Fastighetschef, Härnösands Landsförsamlingar.
“Vi är jättenöjda! Teknikerna har varit fantastiska och otroligt professionella genom hela installationen.”