Östenssons

Östenssons skapade helt ny miljövänlig livsmedelsbutik

I livsmedelskedjan Östenssons filosofi är omtanken om miljön central. Varje dag sker 100% fossilfria transporter från deras tillverkningsenhet ut till deras nio butiker. All el Östenssons förbrukar kommer från vindkraft. Alla nybyggnationer eller renoveringar sker med så miljövänliga och energisnåla installationer som möjligt. Att råvarorna helst ska vara lokalt producerade är självklart.

- Det är inte bara plånboken som styr utan omtanken om miljön är en skyldighet vi har, säger Anders Lindblom, VD för Östenssons. Edekyl och Värme har den kapacitet som behövs för att hjälpa oss ta fram smarta lösningar för låg energiförbruk­ ning i våra butiker. Det gynnar både oss och miljön.

Edekyl och Värme har en lång historia tillsam­mans med Östenssons. De senaste fem åren har de skött alla deras butikers kylapplikationer. Det innebär att de ansvarar för driften och jourverk­ samheten av kyl- och frysrum, kyl- och frysdiskar, glassboxar m m.

Till kyl- och frysmöblerna användes CO2 som  är ett effektivt köldmedium med minimal miljöpå­verkan. Överskottsvärmen från kylmaskinerna återvinns och används för att värma upp butiken. En stor kostnad för en butik är energikostnaderna och Östenssons kommer sammantaget genom alla åtgärder påverka energiförbrukningen rejält till nytta för både plånbok och miljö.

– Att bygga en ny butik är en stor investering för oss. Det kan t om vara verksamhetskritisk. Därför är det många som har varit med och räknat på de olika uppdragen, tre olika elinstallatörer, tre olika rörfirmor osv. De enda som inte varit konkurrensutsatta är Edekyl & Värme. Det handlar om tillit. Vi har genom åren haft ett nära samarbete med dem och vi känner oss trygga i det samarbetet och litar på dem. De har kompetensen och de levererar vad de lovar och oftast lite till, avslutar Andes Lindblom, VD för Östenssons.