Butikskyla

Vi jobbar mycket med olika butiksprojekt så som enklare service till totala om- och nybyggnationer. För detta använder vi de olika tekniker som finns tillgängliga på marknaden och då framför allt CO2.

Vi ser till att dina kyl- och frysdiskar är ekonomiska, miljöanpassade, hållbara - och enkla att övervaka. Genom vårt övervakningssystem ser du snabbt om något är fel och kan åtgärda det omgående. Det sparar tid och pengar.

Givetvis tänker vi också på dina kyl- och frysdiskars design. När du anlitar oss får du en design som lockar till merförsäljning och återbesök - och som bidrar till en trivsam arbetsmiljö för dina medarbetare.

Delikatessdisk i livsmedelsbutik