Komfortkyla

Vi skapar bra klimat och rätt temperatur på kontor och arbetsplatser inom både offentlig och privat verksamhet. Detta gör att din arbetsmiljö blir mer trivsam.

Om det är för varmt eller för kallt på ditt jobb påverkar det din arbetsprestation negativt. RM Kylteknik har under lång tid arbetat med att ge kontor och mötesplatser rätt förutsättningar när det gäller luft, ventilation och kyla.

Vi skapar ett gynnsamt klimat för din arbetsmiljö - så att du kan koncentrera dig på ditt jobb och slippa irritera dig på fel temperatur.

Kontor och mötesplatser