Livsmedelskyla

Vi på RM Kylteknik tar ett helhetsgrepp om dina kyl- och frysanläggningar. Det ska fungera felfritt, vara estetiskt tilltalande och samtidigt vara miljöklassat.

RM Kylteknik har lång erfarenhet när det kommer till att skapa rätt klimat och temperatur till allt från mindre livsmedelsbutiker till stormarknader. Att inte ha rätt temperatur kan medföra ökade driftkostnader och en växlande temperaturcykel som kan bidra till ojämna förhållanden oavsett vilken verksamhet det berör. Vi på RM Kylteknik stöter ofta på kylinstallationer som slukar energi helt i onödan, exempel på sådant är öppna kylrum. Dessa är användarvänliga för både kund och personal, men de drar mycket energi samtidigt som den påverkar butikskylan och kunderna kan uppleva din butik kyligare än andras. Vi ser till att din livsmedelkyla är ekonomisk och miljöanpassad samt hållbar.

Vi har lösningen

I öppna kyldiskar, utan dörrar eller lock, förekommer ibland att matvaror förvaras både för varmt och för kallt på grund av temperaturspridning. Äldre diskar är dessutom ofta så ineffektiva att de måste arbeta med mycket låga utgående lufttemperaturer för att klara av att hålla tillräckligt låg lufttemperatur i de varmaste delarna av disken. I öppna kyldiskar med stor temperaturspridning kan det vara svårt att sänka temperaturen utan att varorna i den kallaste delen fryser. Med dörrar/skjutdörrar eller skjutluckor på kyl- och frysdiskar minskar energiåtgången rejält utan att kunderna störs, och kylda eller frysta produkter får jämnare temperatur. Bättre temperaturkvalitet i matvarorna innebär ökad livsmedelssäkerhet, bättre råvarukvalitet och minskat svinn, samtidigt som dina kunder vill komma tillbaka.

Design och teknik

Genom vårt övervakningssystem kan du snabbt se om något är fel och på så sätt kan du även åtgärda det direkt vilket är resurssparande. Bättre temperaturkvalitet i matvarorna innebär ökad livsmedelssäkerhet, bättre råvarukvalitet och minskat svinn.

Majoriteten av köpbeslut tas på plats av kunden i butik. Därför har designen och tekniken på dina frys- och kyldiskar stor betydelse inte minst för ditt dagliga arbete, den kan även bidra till merförsäljning som resultat av en användarvänlig och attraherande design.

Teknisk utveckling, växande e-handel och ökad internationalisering skapar både möjligheter och utmaningar för partihandeln. Konsumenternas ökade servicekrav gör att partihandeln har förändrats och det ställer ökade krav på att butikerna uppfyller kundens behov.

Undersökningar visar att det är viktigt att förenkla navigering och beslutsfattande för kunden och ta hänsyn till kundens förmåga att bearbeta information genom hela köpcykeln. Butikskommunikationens roll blir då att underlätta och skapa en trivsam miljö för kunden. I valet mellan en butik som är svår och en som är enkel att hitta i kommer kunden föredra, och återkomma till, den sistnämnda.

Investera i framtiden

När du anlitar oss finner du ett brett sortiment av högpresterande kyl-, frys- och nedkylningslösningar för professionellt bruk. Vi jobbar även mycket med naturliga köldmedier och framförallt CO2 i syfte att skapa en så miljöanpassad funktion som möjligt, som passar både er butik och konsumenternas medvetna krav. Installation av CO2 ger många fördelar, anläggningarna drar mindre energi och kräver mindre service samt underhåll. De har heller inga krav på återkommande läcksökning och är i många fall billigare på sikt att installera än andra system.

Vi förser såväl livsmedelsbutiker, caféer och restauranger som storkök och skolor med den utrustning som just de behöver. För oss är det viktigt att lösningarna är ekonomiskt anpassade samt även miljöanpassade och hållbara. Förutom detta erbjuder vi sortiment med snygg design och noga planerad varuexponering.