Temperatur kyl och frys

Har du eller din verksamhet specifika behov för kyl- och frysrum? RM Kylteknik specialbygger lösningar efter dina önskemål och behov.

Vi på RM Kylteknik är vana att arbeta nära våra kunder för att på så sätt kunna vara lyhörda för att bättre förstå deras behov och önskemål. Detta leder i sin tur till att vi bättre kan anpassa lösningar till våra kunders behov.

Att inte ha rätt temperatur kan medföra ökade driftkostnader och en växlande temperaturcykel som kan bidra till ojämna förhållanden oavsett vilken verksamhet det berör. Vi på RM Kylteknik stöter ofta på kylinstallationer som slukar energi helt i onödan, exempel på sådant är öppna kylrum. Dessa är användarvänliga för både kund och personal, men de drar mycket energi samtidigt som den påverkar butikskylan och kunderna kan uppleva din butik kyligare än andras. 

Vi har lösningen

I öppna kyldiskar, utan dörrar eller lock, förekommer ibland att matvaror förvaras både för varmt och för kallt på grund av temperaturspridning. Äldre diskar är dessutom ofta så ineffektiva att de måste arbeta med mycket låga utgående lufttemperaturer för att klara av att hålla tillräckligt låg lufttemperatur i de varmaste delarna av disken. I öppna kyldiskar med stor temperaturspridning kan det vara svårt att sänka temperaturen utan att varorna i den kallaste delen fryser. Med dörrar/skjutdörrar eller skjutluckor på kyl- och frysdiskar minskar energiåtgången rejält utan att kunderna störs, och kylda eller frysta produkter får jämnare temperatur.

Bättre temperaturkvalitet i matvarorna innebär ökad livsmedelssäkerhet, bättre råvarukvalitet och minskat svinn, samtidigt som dina kunder vill komma tillbaka. Vi har ett helhetstänk för dig och din butik.

Investera i framtiden

Genom F-gasförordningen kommer det innebära att många butiker inom kort kommer behöva byta eller renovera sina kylanläggningar. När butikerna bygger om sina kylsystem för att anpassa dem till nya köldmedier rekommenderar vi att passa på att samtidigt energieffektivisera kylanläggningarna så att det blir möjligt att optimera kyltemperaturerna med minst bibehållen energianvändning. På det sättet bakas investeringskostnaderna ihop och återbetalningstiden kortas ner. Läs mer om energieffektivisering här.