Stay Cool ger dig funktion i alla tänkbara miljöer

Stay Cool är Härnösands enda renodlade kylfirma. Företagets medarbetare är certifierade för ”kylarbete, kategori 1” och kan därmed åta sig alla förekommande uppdrag när det gäller kylanläggningar.

Stay Cool utför service och reparationer på till exempel kylar/frysar och kylrum/frysrum i livsmedelsbutiker, restauranger och bensinmackar, processkyla i industrier, AC-anläggningar på kontor, fordonskyla och värmepumpar.