Unik lösning för Peckas Tomater i Härnösand

Peckas Tomater i Härnösand efterlyste en installatör som inte drog sig för utmaningar. Stay Cool hade lösningen!

Peckas Tomater i Härnösand har ett världsunik odling av tomater där man odlar tomater i kretslopp med fiskar. Bolaget har utvecklat ett koncept för effektiv kretsloppsodling. Genom innovativa lösningar och ett stort engagemang för natur och miljö visar Bolaget vägen till framtidens mat. Peckas odlar regnbågslax och tomater på ett hållbart sätt som sedan distribueras till konsumenter i hela Sverige. I odlingsmetoden används inga gifter och det resulterar inte i några utsläpp. Peckas strategi är att erbjuda klimatsmart och giftfri mat genom egen aktörer.

Totalt är det ca 12 000 m2 växthus.

Stay cool har nu monterat komfortkylan och kylrum för tomater där. Då detta är den enda odlingen av sitt slag i världen så är det ett speciellt projekt att genomföra. Tidigt började samtalen om det gick att montera in värmepumpar som kunde värma växthuset och samtidigt kyla fisken. Värmen skulle då hämtas från produktionsvatten i anläggningen.

Det var väldigt roligt att få vara med och utprova ny teknik för kylning och uppvärmning. Ett mycket spännande projekt! Säger Per Johansson på Stay Cool.

Detta löste Stay Cool med en specialtillverkad värmeväxlare från aircoil i Itailen samt 2 st Daikin Ewwp  vätskekylare. Total värmeeffekt blev ca 180 kw.