Var vänlig svara enligt erat företags uppfattning utifrån nedanstående värderingsskala 1-6.

1 - Skämtar du? Stämmer inte alls 2 - Stämmer inte 3 - Ok, stämmer delvis 4 - Ok, stämmer men kan bli bättre 5 - Väldigt bra, stämmer i stort 6 - Stjärnan i klassen