Var vänlig svara enligt erat företags uppfattning utifrån nedanstående värderingsskala 1-6.

1 - Skämtar du? Stämmer inte alls 2 - Stämmer inte 3 - Ok, stämmer delvis 4 - Ok, stämmer men kan bli bättre 5 - Väldigt bra, stämmer i stort 6 - Stjärnan i klassen

1. Utbildningarna Tesab bidrar med, är det rätt?

2. Hanteringen av utbildningarna i Tesab via SharePoint, fungerar det?

3. Har ni vid något tillfälle anställt någon som kommer från Tesab direkt eller från annat företag i TESAB?

4. Rekrytering av personal, bidrar Tesab till att ni har lättare att rekrytera?

5. Det finns olika koncept i TESAB, är dem tillräckligt bra för er?

6. Koncepten som finns, använder du dem för att kunna sälja?

7. Agerar och handlar Tesab korrekt utåt mot marknaden enligt er åsikt?

8. Tesab skall marknadsföra varumärket TESAB, hur nöjd är du med marknadsföringen?

9. Hur bra tycker du att hemsidan i Tesab och din egen är?

10. Är det viktigt att utbyta erfarenheter med andra Franchisetagare i TESAB?

11. Sker utbytet av erfarenheter mellan er och andra Franchisetagare?

12. ABC-modellen som är framtagen inför 2018, har du förstått ideen?

13. Anser du att vi har rätt pris med de viktigaste leverantörerna?

14. Kan ni själva teckna lika bra inköpsavtal som Tesab har gjort?

15. Centrala kundavtal är inte prioriterat i Tesab. Är det rätt tänkt?

16. De kundavtal Tesab har tecknat, är det rätt betalt?

17. De kundavtal Tesab har tecknat, är det rätt typ av kund?

18. Med tanke på centrala kundavtal, är det rätt hanterat?

19. Tesab skall bidra till bättre lönsamhet för Franchisetagarna, stämmer det i erat fall?

20. Avgiften för er i Tesab, är den rimlig?

21. Den avgift ni betalar, kan ni använda dessa pengar till att lyckas tillräckligt bra utan TESAB?

22. Är det viktigt att tillhöra en kedja som TESAB i större sammanhang?

23. I vilken mån bidrar Tesab till att erat företag utvecklas?

24. Hur nöjd är du med Tesab och konceptet TESAB?