Utvärdering leverantörsdagarna - för leverantörer

1. Fick ni rätt information inför leverantörsdagarna?

2. Var syftet oklart?

3. Var det rätt deltagare från TESAB-kedjan?

4. Var konferensanläggningen bra?

5. Finns det något TESAB kan förbättra till nästa gång?