Utvärdering leverantörsdagarna - för medlemmar

1. Fick ni rätt information inför leverantörsdagarna?

2. Var konferensanläggningen bra?

3. Finns det något TESAB kan förbättra till nästa gång?