Visselblåsartjänst

I TESAB har vi värderingar och policys vi är måna om att följa. Om du märker att vi inte gör det har du möjlighet att rapportera in det.

TESABs visselblåsartjänst gör det möjligt för såväl anställda som kunder och andra externa kontakter att rapportera om de upplever eller stöter på något i vår verksamhet som står i motsats till våra grundläggande värderingar och åtaganden. Det inkluderar allt från rena policyfrågor, till arbetsgång och eventuella lagöverträdelser.

När du rapporterar genom detta sätt garanteras du full anonymitet om du önskar det. Inga negativa konsekvenser eller åtgärder kommer göras under förutsättning att rapporten är baserad på sunt förnuft eller görs i god tro. Visselblåsartjänsten får inte användas för att komma med falska anklagelser mot någon eller rapportera avsiktlig felaktig information.

Vad kan rapporteras?

Allt som bedöms vara en oegentlighet och kan få framtida allvarliga konsekvenser ska rapporteras. En oegentlighet kan innebära lagöverträdelser såväl som bedrägerier, miljöbrott eller sådant som strider mot företagets grundläggande värderingar eller policys. Även sådant som riskerar skada TESAB eller våra anställda.

Rapporteringen ska inte beröra frågor kring anställningsvillkor eller exempelvis konflikter på den lokala arbetsplatsen. Dessa ska lösas lokalt såvida frågan inte är extremt allvarlig.

Sekretess

Informationen som skickas via formuläret går till TESABs ledningscentral och kommer endast läsas av denne. Om du väljer att inte ange vem du är kommer du att vara helt anonym, även för mottagaren. Vi ser emellertid gärna att du inkluderar så mycket information som möjligt för att underlätta hanteringen av rapporten. TESAB försäkrar allt att som rapporteras in kommer att tas på största allvar och hanteras på lämpligt vis.
Gå till visselblåsartjänsten