Anmälningsformulär visselblåsare

Vill du vara anonym?

Om du vill att vi ska veta din identitet, fyll i dina kontaktuppgifter nedan:

Observera att vi kommer att skydda din identitet om du vill vara anonym. Vi kommer i det fallet inte ha möjlighet att kommunicera med dig vilket kan begränsa våra möjligheter till att vidareundersöka din rapport om behovet skulle uppstå.

Rapport

(stad, företag, enhet, avdelning)
(om möjligt försök vara så specifik som möjligt)
(Bifoga alla dokument (eller namnge platsen) som kan hjälpa oss att undersöka din rapport. Vänligen identifiera de personer eller organisationer som är involverat i beteendet med namn)
(vänligen identifiera den person(er) med namn och förklara vilka åtgärder som vidtagits för att dölja det)

Tillåter du oss att kontakta dig om ytterligare frågor?

Via telefon:

Via e-post:

Läs mer om vår integritetspolicy